Posting via My Freecycle/tr

From FreecycleFAQ
Jump to: navigation, search

My.Freecycle.org web-sitesi

My.Freecycle aracılığıyla mesaj asmayla ilgili detaylı yönergeler için buraya tıklayınız.


Bir Yahoo Freecycle.org grubuna mesaj asma

  • Grubunuzun Yahoo sayfasından, "Yeni Konu" 'ya tıklayınız veya katıldığınızda size gönderilen adresteki gruba bir eposta gönderiniz.
  • Konu satırı şu formatta olmalıdır:
TEKLİF: Kısa açıklama (Yer bilgisi)
ARANIYOR: Kısa açıklama (Yer bilgisi)
  • Mesajın gövdesinde ayrıntıları veriniz ve sonra "Gönder" 'e tıklayınız.

Yahoo grubundaki bir mesaja cevap vermek

  • Mesajın hâlâ açık olduğuna emin olmak için grup sayfasında bir Verildi veya Alındı mesajı arayınız.
  • Mesajı asan kişiye özel bir eposta gönderiniz. Gruba bir cevap asmayınız.

Bir Yahoo grubunda Verildi veya Alındı mesajı göndermek

  • Aşağıdaki formatı kullanınız. Mesaj satırı, orijinal mesajdaki TEKLİF veya ARANIYOR kelimeleri VERİLDİ veya ALINDI olarak değiştirilmesinden başka aynı olmalıdır.
VERİLDİ: Kısa açıklama (Yer bilgisi)
ALINDI: Kısa açıklama (Yer bilgisi)