Translations:How To Use Freecycle/96/tr

From FreecycleFAQ
Revision as of 14:27, 17 June 2016 by Selo55m (talk | contribs) (Created page with "Öncelikle bölgenizde bir grup olmadığına kesinlikle emin olunuz. Eğer varsa, elbette onun önceliği vardır. Nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek için How_To_Sign...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Öncelikle bölgenizde bir grup olmadığına kesinlikle emin olunuz. Eğer varsa, elbette onun önceliği vardır. Nasıl kontrol edeceğinizi öğrenmek için Yerel grubumu nasıl bulabilirim?'e bakınız.