Difference between revisions of "Moderators/tr"

From FreecycleFAQ
Jump to: navigation, search
[unchecked revision][unchecked revision]
(Created page with "Moderatörler, neredeyse her zaman sizin bölgenizden olan grubun düzgünce çalışmasına yardımcı olan gönüllülerdir.")
(Created page with "Eğer grubunuzun moderatörleriyle ilgili resmen şikâyette bulunmak istiyorsanız, help@freecycle.org 'a eposta gönderebilirsiniz.")
 
(16 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
 
Moderatörler, neredeyse her zaman sizin bölgenizden olan grubun düzgünce çalışmasına yardımcı olan gönüllülerdir.
 
Moderatörler, neredeyse her zaman sizin bölgenizden olan grubun düzgünce çalışmasına yardımcı olan gönüllülerdir.
  
== What do they do? ==
+
== Moderatörler ne iş yaparlar? ==
  
They deal with messages which need approval (see [[Moderation]]) and also with queries from members.
+
Onlar, onay gerektiren mesajlarla (bakınız [[Kontrol]]) ve üyelerden gelen sorularla ilgilenirler.
  
== Are moderators paid? ==
+
== Moderatörlere ücret ödeniyor mu? ==
  
No. It's all free.
+
Hayır. Ücret almadan işlerini yapıyorlar.
  
== ReallyWhat about the money from Advertisements? ==
+
== Gerçekten miPeki, Reklâmlardan gelen paralar nereye gidiyor? ==
  
That goes to help with running costs of the site. It doesn't go to the moderators.
+
Reklâm paraları, sitenin işletilmesi harcamalarına gidiyor. O para moderatörlere gitmiyor.
  
== Do moderators get first pick? ==
+
== Moderatörler, eşyalara ilk kendileri cevap verip eşyaları alıyorlar mı? ==
  
No. Messages to most groups aren't on [[moderation]], so moderators don't see them any sooner than members.
+
Hayır. Çoğu grupta mesajlar [[kontrol]] 'de değildir, bu nedenle moderatörler onları üyelerden daha önce görmüyorlar.
  
For messages which are approved, then obviously moderators do see them before they go out to the group, so in theory they could reply first. In practice, this doesn't happen - any moderator who did this would be removed.
+
Onaylanan mesajlar için, o zaman açıkça moderatörler mesajlar gruba gitmeden önce onları görüyorlar, bu yüzden teorik olarak onlar ilk önce cevap verebilirler. Pratikte, bu olmaz - bunu yapan herhangi bir moderatör çıkarılır.
  
== Why aren't they replying to my mail? ==
+
== Onlar postama niçin cevap vermiyorlar? ==
  
Remember that moderators have lives too. Patience is key.  If a moderator has not responded to you within a reasonable amount of time (say, 48-72 hours), give them a try once again. Usually someone will respond to mails within a few days, if not sooner.
+
Moderatörlerin de hayatı olduğunu unutmayınız. Eğer bir moderatör makul bir sürede (diyelim ki 48 ilâ 72 saat arası) cevap vermemişse, bir kere daha posta gönderiniz. Moderatörler, normal olarak postalara bir iki gün içinde veya daha erken cevap verirler.
  
== Can I become one? ==
+
== Ben de bir moderatör olabilir miyim? ==
  
See [[Volunteering]].
+
[[Gönüllülük]] kısmına bakınız.
  
== How can I complain about my group's moderators? ==
+
== Grubumun moderatörlerini nasıl şikâyet edebilirim? ==
  
It's usually best to resolve your problem with the moderators themselves. Please remember that people tend to get into arguments when using email because there's no body language to 'read', so please try to be calm and think the best of people.   
+
Sorununuzu moderatörlerin kendileriyle çözmeniz genellikle en iyisidir. İnsanların eposta kullanıldığında, 'okunacak' bir beden dili olmadığı için, tartışmaya girme eğiliminde olduklarını unutmayınız, bu nedenle lütfen sakin olmaya ve insanlarla ilgili en iyi şeyleri düşünmeye çalışınız.   
  
Most groups have multiple moderators. Although generally moderators agree, there's some individual variation (we're just people) and sometimes it can help to speak with one of the others.
+
Çoğu grupta birden çok moderatör vardır. Moderatörler genellikle aynı fikirde oldukları halde bazen bireysel farklar olabilmektedir (biz ne de olsa insanız) ve bazen diğer moderatörlerden birisiyle konuşmak yardımcı olabilir.
  
If you want to complain formally about your group's moderators, email help@freecycle.org.
+
Eğer grubunuzun moderatörleriyle ilgili resmen şikâyette bulunmak istiyorsanız, help@freecycle.org 'a eposta gönderebilirsiniz.

Latest revision as of 17:24, 21 June 2016

Other languages:
English • ‎français • ‎Türkçe

Moderatörler Nedir?

Moderatörler, neredeyse her zaman sizin bölgenizden olan grubun düzgünce çalışmasına yardımcı olan gönüllülerdir.

Moderatörler ne iş yaparlar?

Onlar, onay gerektiren mesajlarla (bakınız Kontrol) ve üyelerden gelen sorularla ilgilenirler.

Moderatörlere ücret ödeniyor mu?

Hayır. Ücret almadan işlerini yapıyorlar.

Gerçekten mi? Peki, Reklâmlardan gelen paralar nereye gidiyor?

Reklâm paraları, sitenin işletilmesi harcamalarına gidiyor. O para moderatörlere gitmiyor.

Moderatörler, eşyalara ilk kendileri cevap verip eşyaları alıyorlar mı?

Hayır. Çoğu grupta mesajlar kontrol 'de değildir, bu nedenle moderatörler onları üyelerden daha önce görmüyorlar.

Onaylanan mesajlar için, o zaman açıkça moderatörler mesajlar gruba gitmeden önce onları görüyorlar, bu yüzden teorik olarak onlar ilk önce cevap verebilirler. Pratikte, bu olmaz - bunu yapan herhangi bir moderatör çıkarılır.

Onlar postama niçin cevap vermiyorlar?

Moderatörlerin de hayatı olduğunu unutmayınız. Eğer bir moderatör makul bir sürede (diyelim ki 48 ilâ 72 saat arası) cevap vermemişse, bir kere daha posta gönderiniz. Moderatörler, normal olarak postalara bir iki gün içinde veya daha erken cevap verirler.

Ben de bir moderatör olabilir miyim?

Gönüllülük kısmına bakınız.

Grubumun moderatörlerini nasıl şikâyet edebilirim?

Sorununuzu moderatörlerin kendileriyle çözmeniz genellikle en iyisidir. İnsanların eposta kullanıldığında, 'okunacak' bir beden dili olmadığı için, tartışmaya girme eğiliminde olduklarını unutmayınız, bu nedenle lütfen sakin olmaya ve insanlarla ilgili en iyi şeyleri düşünmeye çalışınız.

Çoğu grupta birden çok moderatör vardır. Moderatörler genellikle aynı fikirde oldukları halde bazen bireysel farklar olabilmektedir (biz ne de olsa insanız) ve bazen diğer moderatörlerden birisiyle konuşmak yardımcı olabilir.

Eğer grubunuzun moderatörleriyle ilgili resmen şikâyette bulunmak istiyorsanız, help@freecycle.org 'a eposta gönderebilirsiniz.